Logo BIP

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością

 

W miesiącu marcu 2024 r. została podpisana umowa z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim na realizację programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024, którą będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce.

Programem zostanie objętych 7 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Bartniczka. Wszystkie osoby legitymują się znacznym stopniem niepełnosprawności. Ilość godzin dla każdej osoby będzie określona indywidualnie na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania.

Zadanie jest finansowane w ramach programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024, polegającego na wsparciu w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Koszt zadania wynosi 132.600,00 zł.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu i złożenia karty zgłoszenia do 10 kwietnia 2024 roku.

 

Załączniki:

 

Karta zgłoszenia do programu - pobierz plik

Plakat informacyjny - pobierz plik