Logo BIP

Darmowe specjalistyczne poradnictwo dla mieszkańców Gminy Bartniczka i Powiatu Brodnickiego

Poradnictwo/Pomoc/Wsparcie dla mieszkańców Gminy Bartniczka:

Nazwa jednostki

Zakres nieodpłatnego poradnictwa

Adres jednostki

i dane kontaktowe

Dni i godziny udzielania nieodpłatnego poradnictwa

Kryteria dostępu do usługi

Gmiy Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce

  • poradnictwo psychologiczne
  • poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

 

ul. Brodnicka 8

87-321 Bartniczka

tel. 56 49 36 818

gops@ugbartniczka.pl

 

 

 

tel. 56 49 365 60

 

 

 

tel. 56 49 36 816

tel. 511 076 344

 

 

tel. 56 49 36 816

pierwszy i trzeci czwartek miesiąca od 14.00 do 16.00

od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 do 15.15

dla mieszkańców 

Gminy Bartniczka

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  • poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

 

od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 do 15.15

 

 

 

 

 

 

od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 do 15.15

Zespół Interdyscyplinarny

  • poradnictwo w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Urząd Gminy Bartniczka

  • poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej

 


Lista wszystkich podmiotów świadczących darmowe specjalistyczne poradnictwo dla mieszkańców Powiatu Brodnickiego - WYŚWIETL/ POBIERZ INFORMACJĘ