Logo BIP

TELEFON ZAUFANIA/ PORADNICTWO/ INTERWENCJE W SYTUACJI WYSTĘPOWANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Fundacja Aktywizacja bez Granic zaprasza na:

BEZPŁATNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE DLA DZIECI i MŁODZIEŻY UCZĄCEJ SIĘ DO 21 ROKU ŻYCIA - realizowane w ramach programu profilaktyki zdrowia wśród dzieci i młodzieży "Zapobiegaj i Pomagaj".

Aby umówić się na bezpłatne spotkanie konsultacyjne zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 786 310 230 czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

 


 

Telefon "Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii - Pogotowia dla Ofiar Przemocy w  Rodzinie”,  na który można dzwonić pod bezpłatny numer 800 154 030.

"Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia - Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie", obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy. 

Pod wskazanym wyżej, bezpłatnym numerem telefonu, dyzurują każdego dnia prawnik i psycholog.  Linia działa w ramach projektu „Niebieska Sieć”, polegającego na budowie sieci punktów pomocy ofiarom przemocy.

Pod wskazany numer dzwonić  można każdego dnia, w godzinach od 17.00 do 21.00. Możliwe są spotkania osobiste - po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się. Pomoc można uzyskac także drogą e-mailową pod adresem niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl

Wykonując uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 84/99 z dnia   10   maja  1999   r.   w   sprawie Programu Profilaktyki   dla    Województwa Kujawsko – Pomorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uruchomił Telefon "Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii - Pogotowia dla Ofiar Przemocy w  Rodzinie”.

INFORMACJE POCHODZĄ ZE STRONY: http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.html


 

TELEFON ZAUFANIA/ PORADNICTWO/ INTERWENCJE W SYTUACJI WYSTĘPOWANIA PRZEMOCY W RODZINIE :

tel.: 511 076 344

Osoby zamieszkujące na terenie Gminy Bartniczka znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z uwagi na problem przemocy w rodzinie zachęcamy do nawiązywania kontaktu telefonicznego. Pod wskazanym numerem telefonu można również umówić się na spotkanie indywidualne z psychologiem.