Logo BIP

Sprawozdania finansowe

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOPS ZA 2020 ROK pobierz/otwórz plik: upload/file/Sprawozdanie_finansowe_GOPS_za_2020.pdf


 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOPS ZA 2019 ROK pobierz/otwórz plik: upload/file/BILANS.pdf


SPRAWOZDANIE FINANSOWE GOPS ZA 2018 ROK pobierz/otwórz plik : upload/file/Sprawozdanie_finansowe_GOPS_za_2018_rok.pdf