Logo BIP

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE DOŻYWIANIA W GMINIE BARTNICZKA W 2021 ROKU W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

CZĘŚĆ I: POBIERZ TUTAJ

CZĘŚĆ II: POBIERZ TUTAJ


 

Informacja o otwarciu ofert

Informacja o otwarciu ofert do pobrania: POBIERZ TUTAJ

 


 

 

TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZORGANIZOWANIE DOŻYWIANIA W GMINIE  BARTNICZKA W 2021 ROKU W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI 

Dokument PDF : POBIERZ TUTAJ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ PIERWSZA 

Dokument PDF : POBIERZ TUTAJ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ DRUGA 

Dokument PDF : POBIERZ TUTAJ

ZAŁĄCZNIKI:

                    Załącznik 1: FORMULARZ OFERTOWY Dokument programu Microsoft Office Word : POBIERZ TUTAJ

                    Załącznik 2: OŚWIADCZENIE Dokument programu Microsoft Office Word : POBIERZ TUTAJ

                    Załącznik 3: WZÓR UMOWY Dokument programu Microsoft Office Word : POBIERZ TUTAJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 26 LIPCA 2016 R. W SPRAWIE GRUP ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY DZIECIOM I MŁODZIEŻY W JEDNOSTKACH SYSTEMU OŚWIATY ORAZ WYMAGAŃ, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ŚRODKI SPOŻYWCZE STOSOWANE W RAMACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W TYCH JEDNOSTKACH :  Dokument PDF POBIERZ TUTAJ