Logo BIP

ZAPYTANIE OFERTOWE - SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA 2021 ROK

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: POBIERZ TUTAJ

 


 

Informacja o otwarciu ofert

Informacja o otwarciu ofert: POBIERZ TUTAJ

 


 

TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO  NA WYKONANIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI - Dokument PDF : POBIERZ TUTAJ

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz ofertowy: POBIERZ TUTAJ

2. Wykaz wykonanych specjalistycznych usług opiekuńczych POBIERZ TUTAJ

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu usług POBIERZ TUTAJ

4. Oświadczenie Zleceniobiorcy POBIERZ TUTAJ

5. Wzór umowy: POBIERZ TUTAJ