Logo BIP

ZAPYTANIE OFERTOWE - SCHRONIENIE DLA OSÓB BEZDOMNYCH NA 2021 ROK

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: POBIERZ TUTAJ

 


 

Informacja o otwarciu ofert

Informacja o otwarciu ofert: POBIERZ TUTAJ

 


 

TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO: SCHRONIENIE DLA OSÓB BEZDOMNYCH NA 2021 ROK

TREŚĆ DOKUMENTU DO POBRANIA TUTAJ

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Formularz ofertowy: POBIERZ TUTAJ

2.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: POBIERZ TUTAJ

3.Wzór umowy: POBIERZ TUTAJ